پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 29 اسفند 1397

فهرست اصلی سایت


موقعیت جغرافیایی الوان

شهرالوان درمسير جاده ترانزيتي اهواز-انديمشك ودرفاصله 75كيلومتري اهواز مركز استان و35كيلومتري مركزشهرستان شوش واقع گرديده است كه درسطحي معادل 185 هكتار گسترده ودرارتفاع 41متري از سطح دريا قراردارد.كه داراي آب وهواي معتدل درزمستان وگرم وخشك درتابستان مي باشد اين شهرازجنوب به رودخانه كرخه ،واز شرق به اهواز وازغرب به شهرستان شوش دانيال(ع)واز شمال به زمينهاي اراضي پلاك 63 بخش 8- اهوازمحدودشده است .شهرالوان كه سابقه شهرنشيني آن به تاسيس شهرداري وانجام خدمات شهري به سال 1376 برمي گردد گويش وزبان محلي اكثر ساكنان آن زبان عربي مي باشد كه اكثراً درزمينه هاي حمل ونقل ،كشاورزي ودامداري فعاليت مي نمايندوبا توجه به موقعیت جغرافیایی آن همه ساله شاهد حضور گسترده مسافران نوروزی وهمچنین کاروانهای راهیان نور که از مناطق عملیاتی غرب کرخه بازدید می نمایند هستیم .شهرداری الوان هم با وجود امکانات کم همه ساله تمام سعی وتلاش خودرا درجهت رفاه حال همشهریان ومسافران عزیز بکارگرفته است..

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8